NNW NA WSZELKI WYPADEK W WIENER

nnw iwona dusik

Ubezpieczenie NNW Na Wszelki Wypadek zapewni Ci pomoc finansową w najtrudniejszych chwilach, tzn. wtedy, kiedy Tobie albo komuś z Twoich bliskich, stanie się fizyczna krzywda w wyniku niezależnych od Was zdarzeń. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się także zawał serca i udar mózgu, jeżeli nie były spowodowane wcześniejszymi stanami chorobowymi.
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje:

  • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem (1 % sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale nie więcej niż 100 % tej sumy);
  • świadczenie z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku (100 % sumy ubezpieczenia);
  • zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych (do 20 % sumy ubezpieczenia);
  • zwrot kosztów przysposobienia zawodowego inwalidów (do 20 % sumy ubezpieczenia);
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, czyli jednorazowe świadczenie wypłacane przy trwałym uszczerbku na zdrowiu powyżej 50% (5 % wypłaconego świadczenia);
  • zadośćuczynienie za ból, czyli jednorazowe ryczałtowe świadczenie w wysokości 200 zł wypłacane po wypadku, który nie spowodował trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale wymagał co najmniej 24-godzinnej hospitalizacji.

Nie ma nic cenniejszego niż zdrowie i życie ludzkie. Jeśli chcesz o nie zadbać i zabezpieczyć się “na wszelki wypadek”, ubezpieczenie NNW jest właśnie dla Ciebie. Produkt pozwoli Ci objąć całodobową ochroną – w kraju i za granicą, zarówno Ciebie, jak i Twoich bliskich, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Z ubezpieczenia mogą skorzystać zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!