Ubezpieczenia komunikacyjne

najtańsze oc ac

Ubezpieczenie OC czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich.

OC chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim – pokrywa koszty zarówno zniszczonego mienia, jak i wyrządzonych szkód osobowych.

Do OC warto również dokupić ochronę zniżek, która w razie kolizji pozwoli nam zatrzymać wypracowane zniżki.

oc ac auta

Ubezpieczenie Autocasco to dobrowolna ochrona Twojego auta. Kupując polisę AC otrzymujemy gwarancję, że towarzystwo pośpieszy z pomocą, gdy coś się wydarzy z autem, właściciel pojazdu otrzyma odszkodowanie, które przeznaczyć może na naprawę pojazdu. Autocasco chroni  od takich skutków zdarzeń jak: zniszczenie, kradzież czy też uszkodzenie pojazdu.

Do AC również można wykupić opcję ochrony zniżek.

assistance

NNW to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków czyli skutków nagłych zdarzeń. Głównym ryzykiem jest oczywiście wypadek drogowy i zdarzenia, do których doszło w czasie jazdy autem lub podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu. Polisa NNW polega na wypłacie odszkodowania w razie trwałych skutków wypadku. Chodzi o uszkodzenia ciała lub trwały uszczerbek na zdrowiu, który prowadzi do inwalidztwa lub śmierci.Odszkodowanie trafi do Ciebie za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, którego doznałeś wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Assistance to rodzaj ubezpieczenia komunikacyjnego, które zapewni Ci komfort w czasie podróży autem. Wystarczy jeden telefon na infolinię, a Twój ubezpieczyciel załatwi ratunek dla Twojego samochodu.
Zakresy ochrony assistance różni się w towarzystwach ubezpieczeniowych i zależy od rodzaju wybranego pakietu.
Najczęściej oferowaną usługą jest:
• holowanie pojazdu do warsztatu,
• drobne naprawy na miejscu zdarzenia,
• wymiana koła
• dostarczenie paliwa
• samochód zastępczy,
• oraz parking strzeżony, pomoc tłumacza czy ochrona prawna. Jeśli kryzys spotka Twoje auto w podróży, towarzystwo zorganizuje transport kierowcy i pasażerów oraz zapewni nocleg przed kontynuacją podróży.

Ubezpieczenie możesz kupić razem z polisą OC, w pakiecie OC/AC lub osobno, niezależnie od innych posiadanych polis komunikacyjnych. Assistance jest produktem dobrowolnym, ale warto je posiadać, aby zapewnić sobie spokój za kierownicą. 

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia budynków, mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z włamaniem
• Obowiązkowe ubezpieczenia budynków w gospodarstwie rolnym, mienia w gospodarstwie rolnym, ubezpieczenia upraw i zwierząt (również z dopłatami z budżetu państwa) w gospodarstwie rolnym
• OC rolników
• Domy w budowie
• OC w życiu prywatnym

dom mieszkanie

Ubezpieczenia podróżne

Ubezpieczenie turystyczne pokrywa koszty leczenia w kraju lub za granicą w przypadku nagłego zachorowania czy nieszczęśliwego wypadku. Pomoc medyczną otrzymasz nie tylko w publicznych placówkach służby zdrowia, ale także w prywatnych gabinetach w różnych zakątkach świata.
Polisa pokrywa koszty:
• leczenie szpitalnego i ambulatoryjnego
• transport medyczny
• poszukiwania i akcji ratowniczej w górach
• zwrot kosztów leczenia
• assistance
i wiele innych..

Ubezpieczenia firmy

ubezpieczenie firmy

Ubezpieczenie firmy chroni mienie firmowe trwałe i majątek ruchomy od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rabunku czy wandalizmu.

Możesz ubezpieczyć:
• majątek firmy od ognia i innych zdarzeń losowych – budynki, maszyny, urządzenia, środki obrotowe, mienie powierzone w celu wykonania usług
• majątek firmy od kradzieży z włamaniem i rabunku
• ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
• odpowiedzialność cywilna (OC firmy) z tytułu prowadzonej działalności
• ubezpieczenie mienia w transporcie
• OC przewoźnika i spedytora
• OC zawodowe

woman, portrait, business woman

Ubezpieczenia na Życie

Polisa na życie nie jest obowiązkowa, jednak korzyści z jej posiadania dostrzeże każda osoba, która zdaje sobie sprawę, jak problematyczna jest poważna choroba lub trwały uszczerbek na zdrowiu. Wyobraź sobie, że złamałeś nogę. Pechowe, skomplikowane złamanie przykuwa Ciebie do łóżka na pewien okres. Nie jesteś w stanie właściwie opiekować się swoim dzieckiem, więc musisz wynająć opiekunkę. Czeka Ciebie rehabilitacja, której koszty musisz pokryć z własnej kieszeni. Posiadasz ubezpieczenie na życie? Wygrałeś! Pieniądze, które otrzymasz w ramach wypłaty odszkodowania, ułatwią pokrycie tych niespodziewanych wydatków.

życie zdrowie

Ubezpieczenie Zdrowia

Dzięki polisie medycznej nie musisz martwić się kolejkami na wizyty w ramach NFZ. Otrzymujesz dostęp do specjalistów i badań diagnostycznych oraz laboratoryjnych. Medi-Care oferuje:

  • Opieka doświadczonych lekarzy w placówkach medycznych Centrum Medycznego ENEL-MED.
  • Diagnostyka z możliwością wykonania wysokospecjalistycznych badań diagnostycznych.
  • Świadczenia stomatologiczne.
  • Pomoc doraźna – czynna 7 dni w tygodniu oraz 24 godziny na dobę czynną infolinię medyczną.
  • Wizyty domowe, które dają Ci poczucie bezpieczeństwa na wypadek nagłego zachorowania.
  • Operacje chirurgii jednego dnia.
Zdrowie

Ubezpieczenia szkolne

nnw dzieci

Ubezpieczenie NNW szkolne zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku skutkującego uszkodzeniem ciała lub śmiercią. Oferta dedykowana jest dla rodziców i opiekunów prawnych, którzy chcą ubezpieczyć swoje dzieci uczęszczające do żłobków, przedszkoli i szkół, a także dla studentów.
Dziecko jest objęte ochroną ubezpieczeniową całą dobę, 7 dni w tygodniu, na całym świecie, niezależnie od miejsca pobytu – w szkole,jak i poza nią (w życiu prywatnym), w drodze do i ze szkoły, w domu, podczas obozów, wyjazdów na zielone szkoły, a także podczas ferii i wakacji.

nnw dzieci

Ubezpieczenia rowerowe

Co obejmuje ubezpieczenie roweru ?

OC które gwarantuje pokrycie szkód wyrządzonym przez Ciebie innym osobom.
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków jeżeli jadąc rowerem wyrządzisz sobie krzywdę np. złamiesz nogę, skręcisz kostkę lub doznasz innych obrażeń ciała otrzymasz odszkodowanie. Będziesz mógł przeznaczyć je na pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji lub na dowolny inny cel.
CASCO zapewnia wypłatę odszkodowania w przypadku kradzieży lub zniszczenia roweru.

Jeżeli dojdzie do uszkodzenia lub kradzieży Twojego roweru z garażu, domu lub pomieszczenia gospodarczego otrzymasz odszkodowanie na naprawę lub zakup nowego sprzętu. Polisa zapewnia wypłatę odszkodowania również w sytuacji kradzieży z ulicy i ze stojaka rowerowego. W każdej z powyższych sytuacji, jedyny koszt jaki poniesiesz to 5% wartości szkody (udział własny).

BAGAŻ umożliwia otrzymanie odszkodowania w sytuacji uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty bagażu.

Sprawdź dzisiaj,poniżej link do kalkulatora:

ubezpieczenie roweru

Copyright © 2020. Iwona Dusik