Polisa na życie nie jest obowiązkowa, jednak korzyści z jej posiadania dostrzeże każda osoba, która zdaje sobie sprawę, jak problematyczna jest poważna choroba lub trwały uszczerbek na zdrowiu. Wyobraź sobie, że złamałeś nogę. Pechowe, skomplikowane złamanie przykuwa Ciebie do łóżka na pewien okres. Nie jesteś w stanie właściwie opiekować się swoim dzieckiem, więc musisz wynająć opiekunkę. Czeka Ciebie rehabilitacja, której koszty musisz pokryć z własnej kieszeni. Posiadasz ubezpieczenie na życie? Wygrałeś! Pieniądze, które otrzymasz w ramach wypłaty odszkodowania, ułatwią pokrycie tych niespodziewanych wydatków.

życie zdrowie

Bardzo często klienci pytają mnie gdzie się ubezpieczyć na życie? gdzie jest tanie ubezpieczenie na życie? i gdzie jest najlepsze ubezpieczenie na życie? oczywiście wszystko zależy od potrzeb klienta, od jego możliwości finansowych i sytuacji np rodzinnej. Dlatego jest to rozpatrywane indywidualnie.

GENERALI

Ubezpieczenie Best Doctors  w Ergo Hestia

Ubezpieczenie Best Doctors to dodatkowe świadczenie dla Ubezpieczonego zamieszkałego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach ubezpieczenia ubezpieczenie gwarantuje przygotowanie drugiej opinii medycznej InterConsultation®, a w przypadku konieczności dalszego leczenia organizacji i pokrycia kosztów leczenia za granicą Find BestCare® przez światowej klasy specjalistów.

Organizacja i pokrycie kosztów leczenia za granicą odbywa się na podstawie drugiej opinii medycznej w przypadku wystąpienia poniższych stanów chorobowych:

  1. zdiagnozowanie u Ubezpieczonego nowotworu złośliwego, nowotworu nieinwazyjnego lub raka in situ wymagającego leczenia lub potrzeba przeprowadzenia:
  2. zabiegu operacyjnego naczyń wieńcowych,
  3. zabiegu kardiochirurgicznego wymiany zastawki,
  4. zabiegu neurochirurgicznego,
  5. przeszczepu od żywego dawcy narządów,
  6. przeszczepu szpiku kostnego.