nnw dzieci

Ubezpieczenie NNW szkolne zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku skutkującego uszkodzeniem ciała lub śmiercią. Oferta dedykowana jest dla rodziców i opiekunów prawnych, którzy chcą ubezpieczyć swoje dzieci uczęszczające do żłobków, przedszkoli i szkół, a także dla studentów.
Dziecko jest objęte ochroną ubezpieczeniową całą dobę, 7 dni w tygodniu, na całym świecie, niezależnie od miejsca pobytu – w szkole,jak i poza nią (w życiu prywatnym), w drodze do i ze szkoły, w domu, podczas obozów, wyjazdów na zielone szkoły, a także podczas ferii i wakacji. Poniżej oferty towarzystw które zasługują na uwagę.

nnw dzieci
NNW

AXA

Dziecko chodzi do żłobka, przedszkola, jest uczniem lub studentem? Jeśli nie ukończyło 26 lat, to może skorzystać z ubezpieczenia szkolnego w AXA. Dzięki ochronie ubezpieczeniowej będzie można uzyskać świadczenia w związku z m.in.

 • uszkodzeniem ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • śmiercią ubezpieczonego w wyniku NW (w tym wypadku komunikacyjnego),
 • udaru mózgu albo zawału serca,
 • pobytem w szpitalu,
 • w związku z ukąszeniem kleszcza.

Dodatkowo oferujemy:

 • Hejt w Internecie – ubezpieczenie ochrony prawnej,
 • OC w życiu prywatnym – dla osób od 13 do 26 lat

do wyboru 4 pakiety

Ubezpieczenie możesz wykupić również online na stronie https://kalkulator.axadirect.pl/szkolne
wpisując kod pośrednika 271597

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

GENERALI

Z ubezpieczeniem Generali Twoje dziecko będzie objęte ochroną ubezpieczeniową całą dobę, 7 dni w tygodniu, niezależnie od miejsca pobytu – w szkole, w domu, w górach i nad morzem. Ubezpieczenie chroni Twoje dziecko m.in. w przypadku:

 • pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku, zatrucia pokarmowego, choroby (w tym także COVID-19),
 • pokrycia kosztów rehabilitacji lub leczenia,
 • czasowej niezdolności do nauki,
 • śmierci rodziców,
 • wstrząśnienia mózgu,
 • zdiagnozowania sepsy,
 • zwrotu kosztu wycieczki szkolnej,
 • pomocy psychologicznej,
 • poważnego zachorowania.

   

 • Główne zalety :

  • ubezpieczenie dla wszystkich dzieci od dnia narodzin do 18. roku życia i osób w wieku do 26. roku życia, kontynuujących naukę w trybie dziennym lub zaocznym,
  • szeroki zakres ubezpieczenia dziecka,
  • kilka wariantów ubezpieczenia NNWdo wyboru,
  • prosty proces likwidacji szkód,
  • odpowiedzialność za zdarzenia powstałe w wyniku wyczynowego uprawiania sportu,
  • wypłata odszkodowania z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu z progresją.
nnw iwona dusik

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

COMPENSA

NNW szkolne to ubezpieczenie które powstało we współpracy z placówkami oświaty, dzięki czemu dostosowane jest ono zarówno do potrzeb uczniów, jak i pracowników placówki.

Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia:

 • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów terroru
 • trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru
 • jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję lub użądlenia
 • jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu
 • zwrot kosztów operacji plastycznych poniesionych wskutek nieszczęśliwego wypadku. 
 • świadczenie nawet do 10 000 zł za naprawę, wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (w tym naprawę uszkodzonego wskutek NW wózka inwalidzkiego, uszkodzonych szkieł korekcyjnych lub uszkodzonego aparatu słuchowego),
 • wypłata świadczenia w przypadku pogryzienia przez zwierzęta,
 • odszkodowanie w razie poparzenia i odmrożenia,
 • pokrycie kosztów odbudowy stomatologicznej,
 • świadczenie z tytułu uciążliwego leczenia,
 • odpowiedzialność cywilna deliktowa studenta z tytułu szkód wyrządzonych w związku z czynnościami życia prywatnego oraz nauką na uczelni lub odbywaniem praktyk.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

PROAMA

Ubezpieczenie to m.in.:

 • szeroki zakres ubezpieczenia,
 • możliwość wyboru jednego z gotowych wariantów ubezpieczenia,
 • odpowiedzialność za zdarzenia powstałe w wyniku wyczynowego uprawiania sportu,
 • ochrona ubezpieczeniowa na całym świecie,
 • prosty proces likwidacji szkód.

Ubezpieczenie chroni Twoje dziecko m.in. w przypadku:

 • pogryzienia przez psa lub inne zwierzęta,
 • zdiagnozowania sepsy,
 • pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku, zatrucia pokarmowego, choroby (w tym także COVID-19),
 • poniesienia kosztów rehabilitacji lub leczenia,
 • wstrząśnienia mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierci rodziców,
 • czasowej niezdolności do nauki,
 • zwrotu kosztu wycieczki szkolnej,
 • poniesienia kosztów wizyty u psychologa lub psychiatry,
 • poważnego zachorowania.
proama iwona dusik

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!