Ubezpieczenie podróżne pokrywa koszty leczenia w kraju lub za granicą w przypadku nagłego zachorowania czy nieszczęśliwego wypadku. Pomoc medyczną otrzymasz nie tylko w publicznych placówkach służby zdrowia, ale także w prywatnych gabinetach w różnych zakątkach świata.
Polisa pokrywa koszty:
• leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego
• transport medyczny
• poszukiwania i akcji ratowniczej w górach
• zwrot kosztów leczenia
• assistance
i wiele innych..

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

UBEZPIECZENIE PODRÓŻY W GENERALI

Co daje ubezpieczenie? To przede wszystkim:

 • Pokrycie kosztów leczenia w państwowych i prywatnych placówkach medycznych (odpowiedzialność w zakresie COVID-19)
 • Możliwa bezgotówkowa likwidacja szkód
 • Ubezpieczenie mieszkania od kradzieży na czas wyjazdu
 • Możliwość wykupienia Assistance komunikacyjnego na czas urlopu

Zalety ubezpieczenia w GENERALI:

 • ochrona na terenie całego świata niezależnie od celu wyjazdu (m.in. wypoczynek, praca, uprawianie sportów wysokiego ryzyka),
  • wysokie sumy ubezpieczenia – koszty leczenia za granicą nawet do 1 200 000 zł, OC 1 000 000 zł,
  • ubezpieczenie pokrywa koszty leczenia i usług assistance za granicą również w przypadku zachorowania na COVID-19 – do sumy kosztów leczenia wskazanej na polisie,
  • bezpłatne przedłużenie ochrony o 24 h w sytuacjach nagłych,
  • bezpłatne tele- i wideokonsultacje lekarskie 24 h/dobę,
  • leczenie zaostrzenia chorób przewlekłych do 15% sumy ubezpieczenia kosztów leczenia (w przypadku braku rozszerzenia o zaostrzenie chorób przewlekłych)
  • ubezpieczenie ruchomości domowych od kradzieży na czas podróży zagranicznej w zakresie podstawowym,
  • profesjonalna obsługa wyjeżdżających za granicę – obsługa w języku polskim, przez całą dobę,
  • bezgotówkowa likwidacja szkód za granicą,
  • szeroki dostęp do placówek medycznych i lekarzy prywatnych,
  • koszty transportu do RP pokrywane są do wysokości sumy ubezpieczenia usług assistance – odrębna suma bez pomniejszania sumy ubezpieczenia kosztów leczenia,
  • bezpłatne przyjęcie odpowiedzialności do 7 dni w przypadku wybuchu wojny lub aktów terroru w czasie pobytu Ubezpieczonego na terytorium danego kraju,
  • odzyskiwanie danych z aparatów fotograficznych w ramach podstawowego pakietu usług assistance w podróży zagranicznej,
  • rekompensata strat finansowych związanych z koniecznością odwołania przez ubezpieczonego z przyczyn losowych: uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej, anulowania biletu podróżnego albo odwołania noclegu, również tych zakupionych na popularnych stronach m.in: booking.com, airbnb.pl, ryanair.com, wizzair.com,
  • usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia, holowanie pojazdu czy dostarczenie paliwa w przypadku awarii czy wypadku drogowego w podróży zagranicznej po Europie samochodem osobowym a także kamperem,
  • pokrycie kosztów udziału własnego w wynajętym samochodzie za granicą również w zakresie szkód niepowodujących unieruchomienia pojazdu (tzw. „szkód parkingowych”),
  • odpowiedzialność za zdarzenia powstałe w wyniku spożycia alkoholu w kosztach leczenia, NNW i usługach assistance.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

UBEZPIECZENIE PODRÓŻY W PROAMA

PODRÓŻE ZAGRANICZNE

W RAMACH ZAKRESU PODSTAWOWEGO:

 • ubezpieczenie od jednego dnia do roku,
 • niższe ceny ubezpieczeń dla wyjazdów rodzinnych,
 • polisa ważna na terenie Europy lub całego świata,
 • pokrywamy koszty leczenia i powrotu do zdrowia nie gwarantowane przez Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego,
 • pokrywamy koszty leczenia nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków za granicą do 1 200 000 zł,
 • zapewniamy 24-godzinną, polskojęzyczną pomoc w podróży,
 • możliwość skorzystania z telefonicznych konsultacji z lekarzem 24h na dobę,
 • pokrywamy koszty transportu do Polski po udzieleniu pomocy medycznej za granicą,
 • wypłacamy świadczenia w razie trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • zapewniamy szeroki zakres usług assistance m.in. kierowcę zastępczego, zastępstwo w podróży służbowej, pomoc tłumacza, opiekę nad dziećmi,
 • bezpłatnie przyjmujemy odpowiedzialności do 7 dni w przypadku wybuchu wojny lub aktów terroru,
 • możliwość wykupienia Assistance komunikacyjnego na czas urlopu.
 • odpowiedzialność za zdarzenia powstałe w wyniku zaostrzenia chorób przewlekłych do 15% sumy ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą w podstawowym zakresie ubezpieczenia

Polisa może zostać rozszerzona o zdarzenia powstałe w wyniku:

 • uprawiania sportów wysokiego ryzyka,
 • wykonywania pracy fizycznej,
 • zaostrzenia objawów choroby przewlekłej.
(odpowiedzialność w zakresie COVID-19)

PODRÓŻE KRAJOWE

 • ochrona ubezpieczeniowa 24 godziny na dobę,
 • wypłata świadczenia w razie trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • możliwość rozszerzenia podstawowego zakresu ochrony (NNW) o szeroką gamę świadczeń dodatkowych, m.in. Odpowiedzialność Cywilną w życiu prywatnym, koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, bagaż podróżny,
 • usługi assistance, m.in. organizacja wizyty lekarskiej, transport ze szpitala do miejsca zamieszkania, opiekę i transport dzieci do miejsca zamieszkania, organizacja pomocy rehabilitacyjnej na terytorium RP.

Po opłaceniu dodatkowej składki ubezpieczamy ryzyka związane z:

 • amatorskim uprawianiem narciarstwa albo snowboardingu,
 • uprawianiem sportów wysokiego ryzyka,
 • wyczynowym uprawianiem sportu.

UBEZPIECZENIE DLA NARCIARZY

 • pokrywamy koszty leczenia w wyniku wypadków powstałych podczas uprawiania narciarstwa lub snowboardu,
 • opieka zarówno podczas wyjazdów krajowych, jak i zagranicznych,
 • dowolny wybór zakresu i sum ubezpieczenia,
 • pokrywamy koszty ratownictwa i poszukiwań,
 • pokrywamy koszty związane z np. zniszczeniem sprzętu, kosztami leczenia i rehabilitacji poszkodowanego przez nas innego użytkownika stoku w ramach odpowiedzialności cywilnej,
 • wypłacimy odszkodowanie za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu sportowego (m.in. nart do uprawiania wszelkich odmian narciarstwa, desek do uprawiania wszelkich odmian snowboardu),
 • ubezpieczenie może zostać rozszerzone o ubezpieczenie dla osób wyczynowo uprawiających sport.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

PZU WOJAŻER

KORZYŚCI, JAKIE DAJE UBEZPIECZENIE

Organizacja i pokrycie kosztów pomocy medycznej, w tym:

 • leczenie: – ambulatoryjne i szpitalne, – stomatologiczne ostrych stanów zapalnych i bólowych (tylko poza granicami RP), – związane z ciążą i porodem do 32. tygodnia ciąży,
 • transport medyczny (np. do placówki medycznej z miejsca pobytu lub wypadku, między placówkami medycznymi),
 • naprawa lub zakup protez, okularów korekcyjnych i środków pomocniczych,
 • komora dekompresyjna (uwaga: po wykupieniu dodatkowej ochrony – sporty wysokiego ryzyka lub wyczynowe).

Organizacja i pokrycie kosztów: − transportu medycznego do domu (maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia), − transportu zwłok do miejsca pochówku, − pomocy w prowadzeniu domu.

 • Pokrycie kosztów poszukiwania i ratownictwa (przez wyspecjalizowane jednostki, np. helikopter; do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia), gdy zostało zgłoszone zaginięcie (brak kontaktu z ubezpieczonym).
 • Pokrycie kosztów poszukiwania i ratownictwa z uwagi na warunki pogodowe lub awarię sprzętu do wysokości sumy ubezpieczenia koszów leczenia.
 • Dostęp do infolinii: − medycznej (w tym możliwość telefonicznej konsultacji z doradcą medycznym), − udzielającej informacji, które przydają się przed podróżą i w czasie jej trwania (np. o dokumentach wymaganych przy wjeździe i w czasie pobytu w danym kraju), − pośredniczącej w przekazywaniu wiadomości osobom, które wskaże klient do kontaktu (również pomoc przy zmianie rezerwacji hotelu i linii lotniczej lub wypożyczeniu samochodu.

Pomoc w podróży – dodatkowe pakiety assistance

 • Assistance – Pakiet Rozszerzony
 • Assistance – Pakiet Rodzina
 • Assistance – Pakiet Dziecko/ Osoba niesamodzielna

Ubezpieczenie PZU Wojażer możesz wzbogacić o dodatkowe opcje. 

 • Wsparcie po wypadku – Ubezpieczenie NNW jeśli zdarzy Ci się nieszczęśliwy wypadek, zapewnimy pieniądze np. na leczenie, w tym rehabilitację.
 • OC w życiu prywatnym -dzięki naszemu ubezpieczeniu osoba, której wyrządzisz szkodę, otrzyma od nas odszkodowanie.
 • Rezygnacja lub skrócenie wyjazdu zwrócimy Ci pieniądze, jeśli zrezygnujesz ze zorganizowanego wyjazdu lub go skrócisz.
 • Kontynuacja leczenia po podróży jeżeli podczas pobytu za granicą nagle zachorujesz lub zdarzy Ci się wypadek, zgłoś nam to od razu. Wówczas pomożemy Ci po powrocie do Polski, jeśli będziesz musiał dokończyć leczenie rozpoczęte za granicą.
 • Ubezpieczenie bagażu podróżnego wsparcie po utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu bagażu z rzeczami osobistymi, sprzętem elektronicznym lub sportowym.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Formularz ubezpieczenia podróżnego

tanie ubezpieczenia turystyczne