Co obejmuje ubezpieczenie roweru ?

OC które gwarantuje pokrycie szkód wyrządzonym przez Ciebie innym osobom.
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków jeżeli jadąc rowerem wyrządzisz sobie krzywdę np. złamiesz nogę, skręcisz kostkę lub doznasz innych obrażeń ciała otrzymasz odszkodowanie. Będziesz mógł przeznaczyć je na pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji lub na dowolny inny cel.
CASCO zapewnia wypłatę odszkodowania w przypadku kradzieży lub zniszczenia roweru.

Jeżeli dojdzie do uszkodzenia lub kradzieży Twojego roweru z garażu, domu lub pomieszczenia gospodarczego otrzymasz odszkodowanie na naprawę lub zakup nowego sprzętu. Polisa zapewnia wypłatę odszkodowania również w sytuacji kradzieży z ulicy i ze stojaka rowerowego. W każdej z powyższych sytuacji, jedyny koszt jaki poniesiesz to 5% wartości szkody (udział własny).

BAGAŻ umożliwia otrzymanie odszkodowania w sytuacji uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty bagażu.

 

ubezpieczenie roweru