Wiosenne promocje

Najtańsze OC

Przy zakupie OC dostajesz NNW poza pojazdem tylko za 1 zł

Atuty ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków poza Pojazdem Proama:

 • wysoka suma ubezpieczenia (20 000 zł na Ubezpieczonego),
 • ochrona może obejmować zarówno posiadacza ubezpieczonego samochodu jak i jego najbliższą rodzinę (współmałżonek oraz dzieci), zamieszkującą we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • szeroki zakres ubezpieczenia obejmujący, poza śmiercią w wyniku nieszczęśliwego wypadku i trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, również pokrycie kosztów poniesionej operacji plastycznej oraz nabycia protez.

NNW poza Pojazdem obowiązuje na terytorium Polski oraz większości państw europejskich.

Korzyści z zakupu ubezpieczenia OC w Proama:

 • nawet 70% zniżki dla dobrych, bezpiecznych kierowców. 70% zniżki na ubezpieczenia Proama przysługuje: przy zakupie ubezpieczenia OC – po 6 latach bezszkodowej jazdy, a przy zakupie ubezpieczenia AC – po 4 latach bezszkodowej jazdy.
 • Zielona Karta w ramach pakietu OC (wysyłana pocztą na życzenie Klienta),
 • Assistance Wypadkowy w cenie pakietu (działający przez 24 godziny na dobę) ,
 • nielimitowany dostęp do telefonicznego serwisu z informacjami, m.in. o:
  • najbliższych warsztatach naprawczych,
  • natężeniu ruchu i korkach,
  • stacjach paliw,
  • stacjach kontroli pojazdów;

Ubezpieczenie Autocasco (AC) pokrywa koszty naprawy samochodu uszkodzonego wskutek wszelkiego rodzaju zdarzeń losowych (np. wypadków drogowych, działania żywiołów czy też aktów wandalizmu), a także zapewnia rekompensatę w razie jego kradzieży.

Wariant Casco Warsztat Proama zapewnia:

 • wybór pomiędzy możliwością likwidacji szkody:
  • w warsztacie wskazanym przez Proama, bez uwzględnienia amortyzacji części,
  • na podstawie wyceny Proama,
 • usługę „door to door”, czyli transport samochodu do warsztatu i jego odwiezienie po naprawie,
 • 3 letnią gwarancję na dokonana naprawę.

Wariant Casco ASO zapewnia:

 • wybór pomiędzy możliwością likwidacji szkody:
  • w Autoryzowanym Serwisie Obsługi (bezgotówkowo lub poprzez zwrot kosztów po przedstawieniu faktur),
  • w dowolnym innym warsztacie (bezgotówkowo lub poprzez zwrot kosztów po przedstawieniu faktur),
  • na podstawie wyceny Proama,
 • odwiezienie naprawionego po wypadku samochodu z warsztatu pod wskazany adres.

Do pakietu OC+ AC możliwe jest dokupienie również dodatkowego ubezpieczenia:

Ubezpieczenie Super Assistance w Proama zapewnia:

 • samochód zastępczy w przypadku kradzieży, awarii lub wypadku (do 7 dni na terenie zarówno Polski jak i państw europejskich),
 • serwis informacyjny,
 • naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia,
 • holowanie pojazdu (w tym przyczepy) w Polsce i za granicą do 500 km,
 • pojazd zastępczy na okres do 7 dni,
 • zakwaterowanie na okres do 7 dni,
 • dostarczenie paliwa,
 • tłumacza.

Super Assistance obowiązuje na terytorium Polski oraz większości państw europejskich.

Atuty ubezpieczenia Autoszyby:

 • naprawa szyb lub wymiana na nowe szyby od renomowanych producentów
 • nawet do 3 000 zł całkowitej sumy ubezpieczenia
 • ochrona zniżek w AC

Ubezpieczenie Midi Assistance w Proama zapewnia:

 • serwis informacyjny,
 • naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia,
 • holowanie pojazdu do 200 km,
 • pojazd zastępczy po wypadku, kradzieży lub awarii na okres 3 dni,
 • zakwaterowanie na okres 3 dni,
 • dostarczenie paliwa,

Midi Assistance obowiązuje na terytorium całej Polski.

Atuty ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w Pojeździe Proama:

 • wysoka suma ubezpieczenia (20 000 zł lub 40 000 zł na Ubezpieczonego),
 • ubezpieczenie obejmuje trwały uszczerbek na zdrowiu oraz śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

NNW w Pojeździe obowiązuje na terytorium Polski oraz większości państw europejskich.

Atuty ubezpieczenia Rzeczy Osobistych Proama:

 • Premia za dotychczasową bezszkodową jazdę przyznana przez Proama w postaci ubezpieczenia mienia,
 • Suma ubezpieczenia do 2 000 zł,
 • Ochroną od rabunku objęte są m.in. telefon, laptop, portfel.

Ochroną ubezpieczeniową objęci są Kierowcy Proama, którzy posiadali przez co najmniej 1 rok ubezpieczenie komunikacyjne w Proama i nie spowodowali w tym okresie szkody ubezpieczeniowej. Składka za ochronę rzeczy osobistych od rabunku jest opłacana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opieki Ubezpieczeniowej w ramach akcji promocyjnej „Generali docenia bezpieczną jazdę”.